Facebook  English  English
Zobacz produkt
Produkty > GLOBUS K2 > 2 Na początek Poprzednie Następne Na koniec
2
globus - duża miejska torba skórzana na ramię z charakterystycznymi dwoma kieszeniami przednimi. torba w przeciwieństwie do modelu globtroter pozbawiona została rączki, dzięki czemu nadaje jej to mniej oficjalnego charakteru.

wymiary:

dŁugoŚĆ – 35 cm
wysokoŚĆ – 25 cm
szerokoŚĆ – 9cm (bez kieszeni zewnĘtrznych)
max. dŁugoŚĆ paska – 150 cm (moŻliwoŚĆ regulacji)
waga - 1,1 kg

opis torby:
torba zostaŁa zaprojektowana w prosty i funkcjonalny sposÓb bez zbĘdnych dodatkÓw. surowoŚĆ wykoŃczenia podkreŚla rĘczny sposÓb produkcji torby. podszyta w caŁoŚci dwoinĄ zamszowĄ, zszyta odpowiednio mocnĄ niciĄ gwarantuje trwaŁoŚĆ i wytrzymaŁoŚĆ przez lata.

wnĘtrze torby zaprojektowane zostaŁo tak, aby bez problemu zmieŚciĆ akademicki zeszyt formatu a4 z grubĄ oprawĄ. podzielone zostaŁo na komorĘ gŁÓwnĄ z gŁĘbokĄ kieszeniĄ oraz dwie (lub jednĄ) kieszenie zewnĘtrzne. oba segmenty dzieli bardzo praktyczna przegroda wyposaŻona w kieszeŃ zapinana na zamek bŁyskawiczny.

dziĘki dŁugiemu pasowi noŚnemu i jego regulacji tobĘ moŻna nosiĆ bez problemu na ramieniu na skos!